Практика по ЗКПО

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № 88 от 05.01.2015 г. по адм. д. № 1394/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 104 от 04.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 346/2016 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 211 от 09.01.2015 г. по адм. д. № 3400/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 373 от 14.01.2015 г. по адм. д. № 482/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 540 от 19.01.2015 г. по адм. д. № 16036/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 1020 от 28.01.2015 г. по адм. д. № 2247/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 1036 от 24.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4048/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 1178 от 03.02.2015 г. по адм. д. № 3607/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 1218 от 24.01.2012 г. на ВАС, VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 1325 от 30.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4146/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 1537 от 11.02.2015 г. по адм. д. № 13343/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 1604 от 05.02.2014 г. по адм. д. № 5649/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 1638 от 02.02.2012 г. на ВАС, VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 1644 от 16.02.2016 г. на ВАС по адм. д. № 6457/2015 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Решение № 1650 от 06.02.2014 г. по адм. д. № 8107/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 1846 от 14.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 5248/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 2035 от 12.02.2013 г. по адм. д. № 7908/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 2707 от 12.03.2015 г. по адм. д. № 5936/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 2849 от 16.03.2015 г. по адм. д. № 5104/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 2876 от 07.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7298/2017 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 3067 от 19.03.2015 г. по адм. д. № 5492/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 3147 от 13.03.2018 г. по адм. д. № 412/2018 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 3186 от 15.03.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3841/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 3223 от 06.03.2014 г. по адм. д. № 9543/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 3486 от 30.03.2015 г. по адм. д. № 9230/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 3562 от 30.03.2015 г. по адм. д. № 7099/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 3973 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9840/2017 г., I отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 3975 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7817/2017 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 3994 от 20.03.2012 г. на ВАС, VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 4314 от 28.03.2014 г. по адм. д. № 9603/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 4560 от 18.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 7414/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 4603 от 11.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10546/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 4801 от 28.04.2015 г. по адм. д. № 1513/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 4852 от 29.04.2015 г. по адм. д. № 13369/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 4873 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2203/2018 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 4909 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13383/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 4910 от 30.04.2015 г. по адм. д. № 9119/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 5066 от 10.04.2013 г. по адм. д. № 10423/2012 г., I отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 5106 от 07.05.2015 г. по адм. д. № 7081/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 5312 от 24.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13763/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 5535 от 03.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 7808/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 5569 от 24.04.2014 г. по адм. д. № 11082/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 6727 от 20.05.2014 г. по адм. д. № 13092/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 7040 от 18.05.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 7170 от 16.06.2015 г. по адм. д. № 4443/2015 г., ІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 7455 от 19.06.2015 г. по адм. д. № 9901/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 7552 от 15.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3812/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 7629 от 16.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6613/2016 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 7957 от 10.06.2013 г. по адм. д. № 11658/2012 г., VIII отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 7975 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 9902/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 8165 от 16.06.2014 г. по адм. д. № 11534/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 8172 от 03.07.2015 г. по адм. д. № 4258/2015 г., ІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 8218 от 08.06.2012 г. на ВАС, VІІI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 8349 от 27.07.2006 г. на ВАС по адм. д. № 392/2006 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Решение № 9538 от 11.07.2018 г. по адм. д. № 1887/2018 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 9672 от 04.07.2012 г. на ВАС, VІІI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 9864 от 06.07.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10015 от 29.09.2015 г. по адм. д. № 11917/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 10017 от 09.07.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10128 от 11.07.2012 г. на ВАС, VІІI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10130 от 11.07.2012 г. на ВАС, VІІI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10179 от 11.07.2012 г. на ВАС, VІІI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10185 от 01.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8554/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Решение № 10265 от 12.07.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10266 от 12.07.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 10378 от 09.07.2013 г. по адм. д. № 9883/2012 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 10491 от 10.07.2013 г. по адм. д. № 14860/2012 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 10680 от 14.10.2015 г. по адм. д. № 10650/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 10881 от 30.07.2012 г. на ВАС, VІІI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 10940 от 02.08.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 10941 от 02.08.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 10968 от 06.08.2012 г. на ВАС, VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 10984 от 08.08.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 10986 от 21.10.2015 г. по адм. д. № 4852/2015 г., ІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 11034 от 22.10.2015 г. по адм. д. № 10430/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 11151 от 29.07.2013 г. По адм. Д. № 717/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 11220 от 01.08.2013 г. по адм. д. № 13610/2012 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 11231 от 27.10.2015 г. по адм. д. № 13005/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 11381 от 29.10.2015 г. по адм. д. № 15529/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 11477 от 02.11.2015 г. по адм. д. № 10420/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 11873 от 10.11.2015 г. по адм. д. № 14073/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 12214 от 15.10.2014 г. по адм. д. № 367/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 12896 от 29.10.2014 г. по адм. д. № 825/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 13198 от 07.12.2015 г. по адм. д. № 15861/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 13201 от 10.10.2013 г. по адм. д. № 1737/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 13426 от 10.12.2015 г. по адм. д. № 12977/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 13531 от 12.11.2014 г. по адм. д. № 384/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 13758 от 22.10.2013 г. по адм. д. № 3526/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 13913 от 06.11.2012 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 14000 от 21.12.2015 г. по адм. д. № 8020/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение № 14213 от 13.11.2012 г. на ВАС, VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-15

 Решение № 15012 от 05.12.2018 г. по адм. д. № 6207/2018 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 15123 от 06.12.2018 г. по адм. д. № 7351/2018 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 15591 от 19.12.2014 г. по адм. д. № 2797/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 15624 от 26.11.2013 г. по адм. д. № 4222/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 15628 от 26.11.2013 г. по адм. д. № 3869/2013 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 15725 от 23.12.2014 г. по адм. д. № 3539/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Решение № 17135 от 18.12.2013 г. на ВАС по адм. д. № 8802/2013 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по тълк. д. № 2/2016 г., ОСС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Общо: 99 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА