Наказателен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Акт на съвета от 16.10.2001 г. за съставяне в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Акт на Съвета от 29.05.2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация относно основните принципи на правосъдието, отнасящи се за жертвите на престъпления и жертвите на злоупотреби с власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Договор за екстрадиция и взаимна правна помощ между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Договор за екстрадиция между Република България и Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Кипър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела между Народна република България и Социалистическа република Виетнам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор за предаване между България и Съединените Щати на Америка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Договор за съдебна и правна помощ по граждански, търговски, семейни и наказателни дела между Народна република България и Алжирската демократична и народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор между Народна република България и държавата Кувейт за правна и съдебна помощ по граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Корейската народнодемократична република за оказване на взаимна правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Монголската народна република за оказване на взаимна правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Народна демократична република Йемен за правна помощ по граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Република Куба за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Румънската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Сирийската арабска република за правна помощ по семейни, граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Договор между Народна република България и Туниската република за правна помощ по граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Чехословашката Социалистическа Република за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Китайската народна република за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Договор между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Допълнителен договор за екстрадиция между България и Съединените Щати на Америка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол към Европейската конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол към Европейската конвенция за обмен на правна информация между държавите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол към Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Европейска конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за международно признаване на присъди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Европейска конвенция за трансфер на производства по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Европейско споразумение за предаване на молби за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за Eвропейската заповед за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 12 от Европейската конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Италианската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Закон за ратифициране на Договора за предаване между Република България и Италианската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за международно признаване на присъди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Римския статут на Международния наказателен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Инструкция № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Инструкция № 1 за изискванията и реда за упълномощаване на лаборатории извън системата на хигиенно-епидемиологичните инспекции за измерване стойностите на елементите, характеризиращи здравословните условия на труд, и за организацията на дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 22.03.2004 г. за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Инструкция № 8121з-748 от 20.10.2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Инструкция РЕГ. № RB212001-001-04-03-188 от 23.12.2021 г. за взаимодействие между Министерството на образованието и науката и Министерството на правосъдието по отношение на лица, включени в Програмата за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Конвенция за екстрадиция между България и Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Конвенция съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Меморандум за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на вътрешните работи на Руската федерация в областта на разследването по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наказателно-процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Наказателно-процесуален кодекс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба № 2 от 19.04.1999 г. за положението на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 142 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА