Граждански процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Граждански процесуален кодекс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Декларация, разменена между България и Белгия относно взаимното предаване на актовете за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Кипър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела между Народна република България и Социалистическа република Виетнам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за съдебна и правна помощ по граждански, търговски, семейни и наказателни дела между Народна република България и Алжирската демократична и народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и държавата Кувейт за правна и съдебна помощ по граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Италианската Република за правна помощ и изпълнение на решения по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Корейската народнодемократична република за оказване на взаимна правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Монголската народна република за оказване на взаимна правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Народна демократична република Йемен за правна помощ по граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Република Австрия за правна помощ по граждански дела и документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Република Куба за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Румънската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Сирийската арабска република за правна помощ по семейни, граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия за правно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Договор между Народна република България и Туниската република за правна помощ по граждански и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Федеративна народна република Югославия за взаимна правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Народна република България и Чехословашката Социалистическа Република за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Китайската народна република за съдебна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Допълнителен протокол към Европейската конвенция за обмен на правна информация между държавите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейско споразумение за предаване на молби за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Закон за медиацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране на Гражданската конвенция за корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания и на Договора за екстрадиция и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Китайската народна република за съдебна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Закон за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Инструкция № 7 за вписване на запорните съобщения в трудовата книжка и паспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция за приложение на чл. 79, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Конвенция за признаване и изпълнение по чуждестранни арбитражни решения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция между България и Белгия по някои съдебни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Н-1 от 17.01.2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № Н-3 от 6.04.2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 5 за реда за събиране, връщане и изразходване на депозитните такси по молбите за отмяна или преглед по реда на надзора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-10

 Наредба № 11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № 1461 за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Определение № 5 на КС на РБ от 26.07.2022 г. по Конституционно дело № 12 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Постановление № 2 на МС от 21.01.1985 г. за решенията на съдилищата, за които не се прилага срокът по чл. 226, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 26 на МС от 2.02.2004 г. за процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Постановление № 31 на МС от 15.02.2008 г. за приемане на Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 92 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 111 на МС от 16.08.1975 г. за подобряване организацията на съдебните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 113 на МС от 26.05.2003 г. за приемане списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които съгласно чл. 339, буква "а" от Гражданския процесуален кодекс не може да бъде насочено принудително изпълне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Правилник за организацията на дейността на Енергийния борд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Протокол за изменение и допълнение на договора между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела, подписан в София на 16.05.1966 г. (ДВ, бр. 29 от 1967 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол към договора между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела, подписан във Варшава на 4.12.1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Решение № 96 на КРС от 24.03.2022 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Решение № 2266 от 12.02.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 114 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА