Граждански процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 110 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2022 г. съгласно Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Република Казахстан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-30

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за възнагражденията на съдебните и арбитражните експерти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Указ за тълкуване на чл. 192, ал. 1 и чл. 225 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 110 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 110 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА