Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Здравно осигуряване за периода на неплатен отпуск на лице, упражняващо дейност по трудово правоотношение в България, което е здравно осигурено в друга държава членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 През декември можем да сменим личния си лекар
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Време е за профилактични прегледи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Облекчени правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с внасянето на здравноосигурителните вноски, в сила от 1 януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наближава времето, когато можем да сменим личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Права на пациентите при оказване на болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Право на лечение в чужбина и възстановяване на извършените медицински разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Промени в изискванията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Коментар на практиката на Съда на ЕС - Права на здравноосигурените лица във връзка с болнично лечение, предоставено в друга държава ­ членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Петранова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Право на придобита специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Кога можем да се лекуваме в друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Смяна или временен избор на нов личен лекар за периода на отпуска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Ползване на медицинска помощ при пребиваване или престой в друга държава от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Какви права ни гарантира европейската здравноосигурителна карта при пътуване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Ред и условия за заплащане на здравноосигурителни вноски. Права и задължения при заплащане на вноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Съществени изменения и допълнения в Закона за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 По-голямата част от лекарствата вече ще се продават само с рецепта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Последните промени в Закона за здравното осигуряване и внасяне на здравноосигурителни вноски през 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Планово лечение в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Определяне на здравноосигурителните вноски на работниците и служителите през 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Лечение на друго място 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Смяна на личен лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Какво още трябва да знаем за Европейската здравноосигурителна карта?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Изтича срокът за освобождаване от задълженията за здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ, свързана с експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Профилактичните прегледи - Какви дейности включват? Кой има право на тях?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Оказване на болнична помощ на здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Здравноосигурителни вноски за работещите без трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Стоматологични услуги за задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Профилактичните прегледи ­ права и задължения на задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Новата правна уредба на експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Разсрочване на здравноосигурителните вноски на българските граждани, пребивавали продължително време в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Нови възможности за разсрочване на стари задължения към здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 В кои случаи здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск са за сметка на осигурителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Заплащане на потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Здравното осигуряване в страните от Европейския съюз. Преглед на европейската практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариета Фиркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Здравноосигурителните вноски през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Ред за възстановяване на здравноосигурителните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Заплащане на здравноосигурителни вноски за лицата в неплатен отпуск. Промени от 1 януари 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Здравно осигуряване на работещите по граждански договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Европейската здравна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Новият закон за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 01/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 02/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Промени в закона за здравното осигуряване за заплащане на здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Здравно осигуряване на студенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Заплащане на здравноосигурителни вноски от лица в неплатен отпуск за минал период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Позитивен лекарствен списък. Принципи и методи за реимбурсиране на лекарствени средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Избор на общопрактикуващ лекар първоначален, временен, служебен, смяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Експертиза за предписване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Какво трябва да знаят лицата, които имат периоди без данни за здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с експертиза на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Прилагане на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване спрямо лицата, кандидатстващи за лекарствени средства, платени от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Кога се дължи потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Здравно осигуряване при работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Здравно осигуряване на лицата работещи по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Санкции при неизпълнение на договорите с НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Общо: 95 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА