Практика на Национална агенция за приходите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Близо 194 000 фирми и еднолични търговци вече са обявили доходите си пред Националната агенция за приходите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 В каква поредност се погасяват задълженията към фиска
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Възможности за отсрочване и разсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 1/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 10/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 11/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 2/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 3/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 4/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 5/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 6/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 7/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 8/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 9/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -2
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -3
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Относно задължението за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ и възможността за предоставянето й по електронен път
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 1/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 10/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 11/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 12/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 2/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 3/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 4/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 5/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 6/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 7/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 8/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 9/2019
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Документите „Сторно” и „Кредитно известие” трябва ли да имат УНП за самия документ, или само да цитират УНП на оригиналния документ, който
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Не става ясно как се процедира при подмяна на ФУ от една каса на друга, в обект с повече от една каса, и формирания от софтуера за управлен
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Трябва ли електронен магазин да има някакъв специфичен експорт, който НАП да може да генерира при нужда? Ако е необходимо, откъде трябва да
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Даден електронен магазин трябва ли да е свързан с касов апарат?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към гене
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на сто
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Какво ще стане, ако работя с фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Какви са сроковете?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Какво трябва да направя?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на получена предметна награда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ на доходите от хазартни игри
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Данъчно третиране на авансово разпределен дивидент от печалбата за текущата година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Данъчно третиране на ваучерите за храна, предоставени на работник, работещ при двама работодатели
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания, с оглед на промените в ЗДДС, в сила от 2021 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС и определяне на данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на ЗКПО
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС, и регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Данъчно третиране на наложен платеж
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Данъчно третиране на разходите за предоставени ваучери за абонамент за специализиран сайт за обучение на децата на работниците и служителите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Данъчно третиране на сделките с виртуални валути
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на ЗКПО
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за PCR-тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Данъчно третиране по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 2006 г. на предоставянето на услуга по зареждане на електромобили
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Данъчно третиране по реда на ЗКПО на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Данъчно третиране по реда на ЗКПО на договори за оперативен лизинг при лизингополучателите, съгласно МСС
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 ЗДДС
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 До края на декември може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез работодателя
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 До края на декември правоимащите лица заявяват ползването на данъчни облекчения за деца пред работодателя
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за 2022 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Заповед № 734 от 21.09.2006 г. на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Заповед № 735 от 21.09.2006 г. на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Заповед № 736 от 21.09.2006 г. на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Заповед № 737 от 21.09.2006 г. на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Как да получим персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Как да получим свой персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Как да попълним данъчната си декларация за доходите, получени през 2008 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Как законно да намалим данъците си - 1/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Как законно да намалим данъците си - 2/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Как законно да намалим данъците си - 3/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Как законно да намалим данъците си - 4/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Как законно да намалим данъците си - 5/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Как законно да намалим данъците си - 6/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 1/2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 2/2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 3/2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 4/2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Какви данъчни облекчения могат да ползват физическите лица от началото на 2009 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Касова отчетност на данъка върху добавената стойност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Място на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 На 2 октомври 2023 г. изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 На сайта на НАП вече са достъпни предварително попълнените данъчни декларации за доходите на физическите лица за 2022 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 1/2013
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 2/2013
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 3/2013
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 4/2013
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 5/2013
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1335 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА