Укази

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Указ № 43 от 23.01.2017 г. за възлагане правомощия на вицепрезидента (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Указ № 62 от 25.01.2017 г. за определяне на представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 101 от 7.04.2008 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, считано от 1 юни 2008 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Указ № 108 от 11.04.2006 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Указ № 166 от 4.08.2017 г. за определяне за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет и отменяне на Указ № 62 от 25 януари 2017 г. на президента на Републиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-21

 Указ № 168 от 8.06.2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Указ № 208 от 8.08.2014 г. за назначаване на Красимира Георгиева Медарова за служебен министър за организация на изборния процес (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Указ № 244 от 7.12.2015 г. за определяне на Деяна Георгиева Костадинова и ген.-лейт. (о.з.) Атанас Николов Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Указ № 9399 на Президиума на ВНС от 9.06.1948 г. за борба с беса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Указ № 29 от 13.02.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Общо: 12 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА