Укази

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Указ № 10 от 3.02.2015 г. за назначаване на Лозан Йорданов Панов за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Указ № 19 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на нови граници на община Враца, област Враца и община Бяла Слатина, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 25 от 1.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Указ № 47 от 21.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Указ № 66 от 2.02.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за концесиите, приет от 43-то Народно събрание на 24 януари 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Указ № 72 за назначаване на Лена Минкова Русенова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Указ № 74 от 19.03.2010 г. за назначаване на Стати Василев Статев за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Указ № 80 от 10.04.2020 г. за назначаване на Николай Ненов Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Указ № 85 от 8.05.2015 г. за назначаване на Бетина Славчева Жотева за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Указ № 104 от 11.01.2008 г. за назначаване на Пенка Петкова Кратунова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Указ № 157 от 30.06.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Указ № 160 от 29.07.2020 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Указ № 174 от 28.06.2018 г. за назначаване на Ивелина Ганчева Димитрова за член на Съвета за електронни медии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Указ № 178 от 6.10.2015 г. за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 179 от 6.10.2015 г. за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 197 от 20.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Указ № 201 от 31.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Указ № 216 от 23.10.2017 г. за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Указ № 221 от 1.10.2018 г. за назначаване на Людмила Кръстева Елкова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Указ № 229 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от 44то Народно събрание на 28 октомври 2020 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Указ № 234 от 16.06.2012 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLI Народно събрание на 13.06.2012 г. и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Указ № 271 от 10.11.2014 г. за назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Указ № 272 от 13.11.2014 г. за освобождаване на Лазар Георгиев Груев от длъжността председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Указ № 274 от 29.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Указ № 328 от 20.11.2008 г. за назначаване на Анета Иванова Павлова-Иванова за член на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Указ № 379 от 30.11.2016 г. за преименуване на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Общо: 29 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА