Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Допълнителен Протокол от Нагоя - Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Женевски акт от 2.07.1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Заключителен акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-20

 Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Изменение № 2 на Финансов договор FI No. 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка ("проект България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Изменение от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-22

 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Кодекс за одобрение на системи за управление на баластни води (Кодекс BWMS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Международни стандарти за строителство на специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Меморандум за разбирателство за създаване на Съвместна работна група между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество и обмен на информация по въпросите на ядреното регулиране между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Унгарския държавен орган за атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства относно взаимното признаване и подмяната на свидетелства за управление на МПС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието и културата на Република Индонезия за сътрудничество в областта на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Унгария за сътрудничество в областта на военната география
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-09

 Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на опазването на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-16

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция относно взаимно създаване на културни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Меморандум за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Меморандум за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Меморандум за разбирателство, с който се изменя Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за въздушни съобщения от 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-22

 Правилник за прилагане на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Споразумение за дарение на Доверителния фонд между Република България чрез Министерството на външните работи, Зеления фонд за климата и Международната банка за възстановяване и развитие, която служи за временен попечител на Доверителния фонд на Зеления фо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Споразумение за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Споразумение за подкрепа на проекта между Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" - ЕООД, във връзка с Тръбопроводната система Набуко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Споразумение за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Споразумение за услуги за обмен на Eвропейска база данни за корабите/корпусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на туризма и околната среда на Република Албания за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Споразумение между правителството нa Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 28 февруари 2014 г. в Алжир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов комбиниран (пътен и железопът
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Споразумение между страните - членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа на Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Споразумение от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Споразумение по индустриална сигурност между правителството на Република България и правителството на Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

Общо: 59 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА