Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № РД-НС-04-26 на НЗОК от 9.03.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Решение № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № 1/2004 от 23.03.2004 г. на Комитета по асоцииране Европейски съюз - България относно приемане на карта за регионалната помощ, въз основа на която ще се оценява регионалната помощ, предоставяна от България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-18

 Решение № 10 на БНБ от 7.02.2005 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета, посветена на ХХ Зимни олимпийски игри - Торино, 2006 г., на тема "Шорт трек", с номинална стойност 10 лв., емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 19 от 9.01.2020 г. за приемане на Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 19 на БНБ от 28.01.2021 г. за изваждане от обращение на възпоменателните монети, емитирани през 2015 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 8.02.2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Решение № 28 на БНБ от 21.03.2016 г. за пускане в обращение, считано от 18 април 2016 г. на медна възпоменателна монета "150 години от рождението на Пенчо Славейков" от серията "Български творци", с номинална стойност 2 лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 35 на БНБ от 7.04.2005 г. за пускане в обращение от 25.05.2005 г. разменна монета с номинална стойност 50 стотинки, посветена на присъединяването на България към Европейския съюз, емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 54 на БНБ от 28.02.2019 г. за пускане в обращение считано от 3 юни 2019 г. сребърна възпоменателна монета "Евлоги и Христо Георгиеви" от серията "Българско Възраждане"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение № 68 на БНБ от 4.05.2006 г. за пускане в обращение сребърна възпоменателна монета от серията "Съкровищата на България" с номинална стойност 10 лева, емисия 2006 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Решение № 117 на БНБ от 20.10.2005 г. за пускане в обращение от 6.ХII.2005 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема "Съкровищата на България", с номинална стойност 10 лева, емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Решение № 120 на БНБ от 15.10.2007 г. за пускане в обращение от 12.11.2007 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Решение № 140 на БНБ от 22.11.2004 г. за пускане в обращение от 3.12.2004 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "Свети Николай Чудотворец", с номинална стойност 10 лева, емисия 2004 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 140 от 8.12.2005 г. за приемане на бюджета на БНБ за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Решение № 306 на БНБ от 28.11.2018 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета "Пловдив - Европейска столица на културата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Решение № 385 на КРС от 29.10.2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 396 на БНБ от 29.11.2019 г. за пускане в обращение считано от 6.01.2020 г. медна възпоменателна монета "125 години от рождението на Гео Милев" от серията "Български творци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение № 444 на БНБ от 20.12.2019 г. за пускане в обращение от 20.03.2020 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Решение на БНБ № 166 от 15.06.2018 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "Цар Иван Асен II" от серията "Средновековни български владетели"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение по доклада на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Общо: 21 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА