Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № 17 на МС от 11.01.2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 23 на МС от 22.01.2024 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 123 на МС от 21.02.2013 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 169 на МС от 24.03.2017 г. за приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 223 на МС от 10.06.1992 г. за определяне на контингента за обслужване в клиничната база "Лозенец" при Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 260 на МС от 19.12.1990 г. за прехвърляне на Главното управление "Митници" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Решение № 276 на МС от 6.04.2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 304 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Отчет за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 324 на МС от 15.06.2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение № 396 на МС от 26.05.2006 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за периода 1 януари - 31 декември 2005 г. и на отчета за приходите и разходите по бюджета на Националния компенсационе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Решение № 429 на МС от 12.06.2003 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение № 544 на МС от 18.09.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина и кварцов пясък в каолиноват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Решение № 591 на МС от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Решение № 592 на МС от 21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 593 на МС от 20.07.2016 Г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 680 на МС от 21.09.2022 г. за приемане на Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса, и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пъти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 685 на МС от 10.09.2015 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на митническия служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Решение № 688 на МС от 4.11.1999 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 739 на МС от 21.11.2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Решение № 746 на МС от 23.10.2023 г. за прекратяване на неприсъствен конкурс за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кварцмонцонити, от находище "Вълчаново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-27

 Решение № 748 на МС от 5.11.2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Решение № 788 на МС от 28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение № 832 на МС от 1.12.2021 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Решение № 833 на МС от 1.12.2021 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Решение № 887 на МС от 20.10.2016 г. за административно-териториална промяна в община Златоград, област Смолян - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение № 904 на МС от 11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Скрибин", разположено в землището на с. Крибул, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Решение № 948 на МС от 3.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Станч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 959 на МС от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 962 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ветрище", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 963 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Клисурица", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Решение № 964 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Благово", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Решение № 965 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - българити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Българово-ю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 966 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Люляка", разп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 1020 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Решение № 1028 на МС от 27.12.2004 г. за определяне на дните през 2005 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Общо: 39 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА