Укази

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Указ № 3 от 17.01.2022 г. за назначаване на Галина Владимирова Захарова за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 70 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Указ № 72 за назначаване на Лена Минкова Русенова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Указ № 80 от 10.04.2020 г. за назначаване на Николай Ненов Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Указ № 118 от 15.04.2022 г. за назначаване на Илия Николов Лингорски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 18 юни 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Указ № 167 от 16.07.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2019 г., и мотивитекъм указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Указ № 168 от 7.08.2013 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от ХLII Народно събрание на 1 август 2013 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-09

 Указ № 178 от 6.10.2015 г. за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 179 от 6.10.2015 г. за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 201 от 31.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Указ № 211 от 30.05.2005 г. за връщане за ново обсъждане u1074 в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите, приет от 39-то НС на 17 май 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Указ № 216 от 23.10.2017 г. за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Указ № 221 от 1.10.2018 г. за назначаване на Людмила Кръстева Елкова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Указ № 247 от 25.11.2020 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от 44-то Народно събрание на 19 ноември 2020 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-01

 Указ № 253 от 12.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Указ № 274 от 29.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Указ № 327 от 15.10.2004 г. за преименуване на граничния контролно- пропускателен пункт "Ново село" в граничен контролно-пропускателен пункт "Капитан Петко войвода"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Указ № 379 от 30.11.2016 г. за преименуване на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Указ № 546 от 1989 г. за създаване на Военномедицинска академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Указ № 1605 от 1975 г. за увеличаване на пенсии, отпуснати с укази, и на пенсии за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 1844 от 1981 г. за увеличаване размерите на пенсиите по отменения Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2087 от 1973 г. за увеличаване на някои пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2092 от 1979 г. за увеличаване размерите на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Указ за печатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ за търговското корабоплаване на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Общо: 31 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА