Договори

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Договор за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ в ка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, ЕйчЕсБиСи Банк ПиЕлСи, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за заем от 8.12.2014 г. между Република България (представлявана от Министъра на финансите) и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Договор за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Договор за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Договор за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С. А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето отн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Договор между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Договор между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Италианската република в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно подобряването на болничната хигиена и превенция на инфекциозните заболявания (2002-2004)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение за внос на предмети с образователен, научен или културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Учредителен договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Учредителен договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Учредителен договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

Общо: 29 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА