Укази

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Указ № 3 от 17.01.2022 г. за назначаване на Галина Владимирова Захарова за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Указ № 10 от 3.02.2015 г. за назначаване на Лозан Йорданов Панов за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 84 от 03.04.2009 г. за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Указ № 110 от 13.04.2021 г. за свикване на първо заседание новоизбраното Четиридесет и пето Народно събрание на 15.04.2021 г. от 9,00 ч.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Указ № 168 от 8.06.2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Указ № 168 от 12.07.2021 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Указ № 178 от 6.10.2015 г. за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 179 от 6.10.2015 г. за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Указ № 198 от 10.06.2008 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крум, община Димитровград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Указ № 201 от 31.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Указ № 216 от 23.10.2017 г. за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Указ № 234 от 1.08.2007 г. за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за местни избори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Указ № 250 от 8.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Указ № 253 от 12.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Указ № 272 от 13.07.2012 г. за назначаване на Ивайло Стефанов Савов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 273 от 13.07.2012 г. за назначаване на Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 274 от 13.07.2012 г. за Назначавам София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 274 от 29.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Указ № 275 от 13.07.2012 г. за назначаване на Лало Пацев Каменов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 304 от 27.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от ХLI Народно събрание на 15.12.2011 г. и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Указ № 379 от 30.11.2016 г. за преименуване на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Указ № 546 от 1989 г. за създаване на Военномедицинска академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Указ № 896 за добавка към пенсиите на участниците в Балканската и Първата световна война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Указ № 1605 от 1975 г. за увеличаване на пенсии, отпуснати с укази, и на пенсии за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 1611 за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 1844 от 1981 г. за увеличаване размерите на пенсиите по отменения Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2087 от 1973 г. за увеличаване на някои пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2092 от 1979 г. за увеличаване размерите на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Общо: 32 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА