Образование

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1501 до 1569 (стр. 16 от 16)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 следваща> последна>>
 Решение на НС от 7.06.2006 г. за приемане на Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.07.2015 г. за откриване на Филиал - Велико Търново, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Решение на НС от 8.07.2015 г. за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и спорт" в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Спогодба за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и висшето образование на Държавата Палестина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина, действаща в полза на Палестинската автономна власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-28

 Спогодба между Народна република България и Република Австрия за еквивалентността на зрелостните свидетелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за взаимно признаване на документи за образование, научни степени и научни звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-30

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимно признаване на документите за образование и научни степени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно признаване на дипломи и свидетелства за образование, издавани от образователните институции на двете страни, и дипломи за научни степени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изпращане на германски преподаватели в български училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за Немското училище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за училищно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Френската република относно Френското училище "Виктор Юго" в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Споразумение за внос на предмети с образователен, научен или културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна, и Международната банка за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България - Изпълнителна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България - Из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2004 - 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2016 - 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2012 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 - 2023 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Споразумение между Академията на Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската академия на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието, обучението и квалификацията на полицейски служители и студентите (курс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и науката на Монголия за реализация на стипендиална програма в областта на аграрните науки за обучение на монголски студенти в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания относно създаването и работата на билингвалните паралелки с испански език в средните училища на Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 201
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Споразумение между правителството на Народна република България и правителството на Полската народна република за взаимно признаване еквивалентността на документите за образование, научните степени и звания, издавани и присъждани в Народна република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно статута на Англо-американското училище в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-14

 Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката република и Република Словения за сътрудничество в областта на образованието и подготовката в рамките на Централноевропейската програма за обмен в уни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша, Румъния, Република Сърбия, Словашката република и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование ("CEEPUS III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-13

 Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Указ № 165 от 22.06.2010 г. за награждаване на проф. Калю Иванов Донев с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Указ № 315 от 29.08.2012 г. за награждавам проф. дхн Фрерих Йоханес Кайл от Техническия университет в Хамбург, Германия, с орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-14

 Указ № 316 от 29.08.2012 г. за награждаване на проф. дтн Лотар Вилхелм Мьорл от Университета "Ото фон Герике" в Магдебург, Германия, с орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-14

 Указ № 2385 от 27.07.1984 г. за уреждане правата на преподавателите от институти за усъвършенствуване на учители и от полувисши учебни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Показани от 1501 до 1569 (стр. 16 от 16)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 следваща> последна>>

Общо: 1569 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА