Облигационни отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 139 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Действие на прехвърлянето (цесията) на вземане върху арбитражна клауза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Констативният протокол, издаван от пътна полиция при ПТП - излишна необходимост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Възлагането на парично вземане на длъжника към трето лице на взискателя вместо плащане на дълга (чл. 510 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Взаимните отстъпки при договора за спогодба - (Преглед на съдебната практика)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Практика по нормата - чл. 113 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Договор за подизпълнение - понятие и правна характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Обезпечителният характер на иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Поръчител на заем отговаря и сам за целия дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Приложимо право към едностранните сделки според българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Правото на реституция по чл. 34 ЗЗД при унищожени сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Член 52 ЗЗД в практиката на ВКС и ВАС през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Сравнителноправен режим на търговските и облигационните договори за продажба на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Обемът на дължимото при предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Василев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Погасителна давност за унищожаване на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Актуални въпроси на паричните задължения в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Действителни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дафина Сърбинова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Искове на цесионера и цедента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Обезщетяване за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Договорът за прехвърляне на вземанe
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Право на обезщетение след унищожаването на опорочена сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Прекратяване на договора по съгласие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Действие на забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Отговорност за чужди вредоносни действия, съставляващи деликт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Заем за потребление на движима вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Публичното обещание за награда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Договор за спогодба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Практика на Арбитражния съд при Българската търговскопромишлена палата по погасителната давност (1976-2003 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Основанията за нищожност на сделките по чл. 26, ал. 2 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 139 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 139 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА