Банково право. Финансово-кредитни отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 150 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Решение № 76 на БНБ от 30.07.2015 г. за пускане в обращение на възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "130 години от Съединението на България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 118 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и отчета за приходите и разходите на фонда за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 192 на БНБ от 7.07.1992 г. за задължително обявяване от банките на прост годишен лихвен процент постнумерандо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 223 на БНБ от 31.12.1998 г. за определяне на валутния курс към еврото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 306 на БНБ от 28.11.2018 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета "Пловдив - Европейска столица на културата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Решение № 311 на МС от 2.06.2000 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 321 на МС от 2.07.1998 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 551 на МС от 15.06.2005 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за продажба на 626 783 акции, представляващи 70 на сто от капитала на "Параходство Българско речно плаване" - АД, Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение за избиране подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение за приемане бюджета на Българската народна банка за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на БНБ № 166 от 15.06.2018 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "Цар Иван Асен II" от серията "Средновековни български владетели"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС за даване на съгласие за увеличаване на капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане годишния отчет на Българската народна банка за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на бюджета на Българската народна банка за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 10.09.2009 г. по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Решение на НС от 11.02.2005 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизацията на акционерни дружества от системата на "Булгарт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Решение на НС от 11.12.1992 г. за уреждане на дългове на фирмите от отбранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 15.03.2007 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение на НС от 15.06.2017 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 16.06.2016 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Решение на НС от 2.02.2005 г. във връзка с изслушването на заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно "Съдържанието на проекта на Меморандум за разбирателство между "Булгартабак Холдинг" - АД, и "Бритиш Америкън Тобако"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение на НС от 20.01.2021 г. по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 23.03.2006 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на "България Ер" - ЕАД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение на НС от 23.03.2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение на НС от 27.03.2015 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Решение на НС от 30.07.2020 г. за създаване на Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 5.11.2004 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Решение на НС от 8.07.1993 г. за даване на съгласие за сключване на договор за заем с Европейската инвестиционна банка за инвестиционно финансиране на малки и средни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.11.2017 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Решение на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, прието с Протокол № 6 от 18.11.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение но НС от 15.06.2017 г. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Списък на населените места, в които на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове се създават местни комисии към общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Споразумение за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Типов устав за устройството и дейността на взаимоспомагателните каси при профсъюзните органи и организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 80 от 10.04.2020 г. за назначаване на Николай Ненов Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Указ № 221 от 1.10.2018 г. за назначаване на Людмила Кръстева Елкова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Указ за спиране давността за вземанията на държавата и банките срещу физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устав на Българската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Учредителен договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Учредителен договор на Международния валутен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 150 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 150 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА