Административен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 5 от 14.02.2008 г. за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Определение № 2566 от 8.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Определение № 3866 от 5.04.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Определение от 11.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Постановление № 55 на МС от 9.03.2011 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Постановление № 75 на МС от 29.03.2013 г. за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Постановление № 121 на МС от 9.05.2011 г. за закриване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 224 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 249 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Училището - територия на учениците", одобрена с Решение № 299 на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 253 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 264 на МС от 14.10.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които тря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Постановление № 386 на МС от 1.12.2022 г. за извършване промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Комисията за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 490 на МС от 23.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 4 на КС на РБ от 14.05.2020 г. по Конституционно дело № 9 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Решение № 5 на КС на РБ от 19.04.2019 г. по Конституционно дело № 12 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Решение № 8 на КС на РБ от 23.04.2018 г. по Конституционно дело № 13 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение № 14 на КС на РБ от 4.11.2014 г. по Конституционно дело № 12 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение № 34 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2010 г. и приемане на Национална статистическа програма за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Решение № 164 от 7.01.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 410 от 10.01.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение № 421 на МС от 19.06.2024 г. за отказ за признаване на Сдружение "Национална асоциация на социално отговорните работодатели" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-25

 Решение № 481 от 15.01.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение № 787 от 19.01.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение № 1082 от 3.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Решение № 1110 от 31.01.2024 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-14

 Решение № 1155 от 2.02.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Решение № 1500 от 6.02.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 1512 от 11.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение № 1694 от 17.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 1863 от 19.02.2024 Г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Решение № 1907 от 15.02.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Решение № 2022 от 23.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 2261 от 29.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 2305 от 18.02.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Решение № 2340 от 14.03.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение № 2446 от 7.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 2555 от 24.02.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 2759 от 7.03.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Решение № 2839 от 11.03.2024 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Решение № 3000 от 17.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 3008 от 17.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 3013 от 4.03.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Решение № 3344 от 25.03.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Решение № 3618 от 30.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 3799 от 10.04.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № 3868 от 20.04.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Решение № 4603 от 13.05.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Решение № 4822 от 15.04.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение № 5080 от 7.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 5698 от 19.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Решение № 5812 от 17.05.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 5922 от 22.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Решение № 6686 от 8.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 6696 от 3.06.2024 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-14

 Решение № 7357 от 30.05.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № 7645 от 9.08.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение № 7799 от 27.06.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 7842 от 29.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 8161 от 1.07.2024 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Решение № 8453 от 7.07.2016 г на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Решение № 8552 от 11.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Решение № 8585 от 11.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение № 8770 от 16.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 8810 от 14.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 8834 от 20.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Решение № 9069 от 20.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Решение № 9508 от 17.08.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Решение № 10142 от 25.10.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Решение № 10381 от 16.07.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 10465 от 1.11.2023 Г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Решение № 10515 от 12.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 10549 от 21.11.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Решение № 10580 от 12.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 10661 от 23.11.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение № 10700 от 14.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Решение № 10749 от 15.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 10773 от 24.11.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Решение № 10910 от 19.10.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 11122 от 15.11.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Решение № 11573 от 14.12.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Решение № 11617 от 4.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 11674 от 5.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 11701 от 2.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Решение № 11894 от 7.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Решение № 12279 от 03.10.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Решение № 12586 от 22.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Решение № 12637 от 25.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 12794 от 25.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 120 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА