Автори / източници
Величка Микова

Намерени 162 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Работещите баба или дядо вече могат да ползват отпуск за гледане на шестмесечното си внуче
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Предстоящи промени в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Новата уредба относно разрешението за работа и пребиваване на граждани на трети страни за целите на вътрешнокорпоративния трансфер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Как се разпределят средствата за социално-битово и културно обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Възнаграждения по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Допълнителни трудови възнаграждения по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при недопускане на работа (чл. 213 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при временно отстраняване от работа (чл. 214 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при командировка (чл. 215 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Oбезщетения по Kодекса на труда - Обезщетение при преместване (чл. 216 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при трудоустрояване (чл. 217 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Даване на съгласие от синдикален орган в случай на закрила при уволнение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор с условие за стажуване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор с условие за обучение по време на работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Задължения на работодателя и работника за поддържане и повишаване на професионалната квалификация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Неплатен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на платен отпуск от синдикални дейци
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Отлагане ползването на редовния платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя със и без предизвестие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекъсване ползването на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на редовен платен годишен отпуск по молба на работника или служителя и без неговото съгласие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Утвърждаване на график за ползване на платения годишен отпуск и извършване на промени в него
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Отпускане и изплащане на гарантирано вземане по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Информиране на работниците и служителите от работодателя за правата им по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Има ли право работодателят да налага глоби на своите работници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Процедура по сключване на трудов договор с условие за обучение по време на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

В какъв размер се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Договор за управление на търговско дружество с ограничена отговорност, или трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Прекратяване на трудовия договор от работника на основание чл. 327 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Отлагане на платения годишен отпуск от работодателя поради важни производствени причини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Особености при полагането на дистанционен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Национално споразумение за споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в Република България.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Дисциплинарно наказание при неизпълнение на заповед по чл. 120, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Парично обезщетение за безработица за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Отново е изменен редът за назначаването на длъжност “главен учител” и “главен възпитател”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Нови нормативни изисквания по отношение на кариерното развитие на учителите и възпитателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Какъв размер платен годишен отпуск могат да договарят страните по трудовия договор на основание чл. 156а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Действа ли закрилата при уволнение, когато работникът е укрил, че страда от заболяване по Наредба № 5 от 1987 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Прекратяване на срочен договор без предизвестие от работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Промените в Закона за държавния служител, свързани с назначаването на хора с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Може ли в споразумението по чл. 107 КТ да бъде включена клаузата “срок за изпитване”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Законно ли е уволнението на бременна работничка, която работи на трудов договор с изпитателен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

За прекратяването на трудовия договор с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Възстановяване на предишната работа по време на ползване на отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Определяне размера на обезщетението за отглеждане на малко дете при завръщане на работа преди края на срока на отпуска по чл. 164 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Може ли безсрочният трудов договор да се промени в срочен без съгласието на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Кога е налице дискриминация при упражняване правото на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Трудов договор се сключва само в писмена форма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Дължи ли се обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на бивши служители от системата на МВР и МН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при прекратена регистрация в бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

За ползването на платен годишен отпуск е необходимо писмено разрешение от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Уволнение поради промяна на изискванията за заемане на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за служители на Националната агенция за приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Физиологични почивки в работния ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Как се възстановява изгубена трудова книжка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Заемане на длъжността “отговорен счетоводител”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Уведомление за срочен трудов договор с клауза за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Родителски отпуск за болно дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Уведомлението до НОИ при трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Отпуск за примерен изпит в учебно заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа на майка след период на безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Възстановяване на работа след отмяна на уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и връзката му с § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Зачита ли се за продължителна работа времето, през което е упражнявана дейност от ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Държавните служители ползват отпуските си реално. По изключение неползвани отпуски могат да бъдат обезщетявани с пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Извънредния труд и компенсацията му с почивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Компенсира ли се удълженото работно време с отпуск?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за професорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Оформяне и предаване на трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Неплатен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Отпуск на синдикални дейци
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Ползване на отпуск през време на учебномобилизационно мероприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Ползване на отложен редовен платен годишен отпуск без съгласието на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Отлагане на ползването на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Прекъсване ползването на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Ползване на редовен платен годишен отпуск без съгласието на работника или служителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Ползване на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Отново за обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Едностранно прекратяване на служебното правоотношение от държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Срочен трудов договор, сключен в нарушение на чл. 68, ал. 2 и 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Предоставяне на работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Предложение от работодателя по чл. 325, т. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Възможно ли е председателят на читалището да бъде работодател сам на себе си?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Уволнение по чл. 327, т. 2 КТ при дадено предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Трудов стаж по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Изисквания за заемане на длъжността “счетоводител”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Неплатен отпуск и работа при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Работа по основен и допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Работа при условията на непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на възстановен работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Отново за правото на подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Размерът на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при смяна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Кога работодателят може да уволни дисциплинарно?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Семейна помощ за деца до навършване на една година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ в случай на временна неработоспособност на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>