Автори / източници
Цветалина Петкова, д-р

Намерени 28 документа
подредени по дата на публикуване

Най-добрият интерес на детето при оспорване на припознаването от биологичния родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Дялове при наследствена трансмисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Прекъсване на придобивната давност с признаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Особени случаи на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Наследяване от низходящи на братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Случай на наследяване в четвърти наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Бъдещи грижи за завещателя - мотив на завещанието или основание за нищожност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Развод, родителски права и защита от домашно насилие в период на пандемия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Някои особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Актуално ли е ППВС № 8 от 1980 г. в случаите на придобиване по давност от съпрузи в режим на имуществена общност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Придобиване по давност на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 СК от 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Приносът като условие за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Право на част от стойността на личното имущество на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Електронните пари и съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договорът за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Пред нотариуса имотът трябва да бъде индивидуализиран по начин, изключващ всякакво съмнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Паричният влог и съпружеската имуществена общност ­ съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Формиране на дялове и разпореждане със съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26