Автори / източници
Красимир Добрев

Намерени 175 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

За работа на празниците се плаща поне двойно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Кодексът на труда предвижда различни обезщетения, на които имат право работниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

При запазената част от наследството първо се намаляват завещанията, а после и даренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Работодателят също носи отговорност за нарушения на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Бракът може да се прекрати не само с развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Трудови правоотношения могат да възникнат и след избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Как се наследява по заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Кога, колко, как и от кого се правят удръжки от заплатата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Всички деца - включително осиновени или от друг брак, наследяват поравно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Съд може да определя привременни мерки за родители в интерес на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Кога предварителният договор става окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Съпруг не наследява единствено ако има развод или е обявен за недостоен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Дисциплинарните наказания по КТ също може да се заличават
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

И в гражданския процес може да се налагат глоби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Правилата на Кодекса на труда може да се налагат и принудително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

За правото да се минава през чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Работодателят може да въвежда непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Наследството се дели при спазване на специални изисквания
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Притежаващият право на ползване на имот е данъчно задължен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Парите от продажба на наследствени имоти не се облагат с данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Кога работодателят уволнява задължително с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Наследството по завещание се подчинява на строги правила и редица ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Брачен договор може да има и при отдавна сключен брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Атакувайте незаконното уволнение в съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Семейното жилище не е обикновен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Наследникът не отговаря за задължения по трудов договор, за изработка или издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Братовчеди наследяват последни, и то ако няма преки наследници или съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Работодателят е длъжен да издава документи при поискване от служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Съпруг на наследодател не може да продаде имот от дела си, без да го предложи първо на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

За държавен служител има ограничения и по съребрена линия, и по сватовство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Родителите имат право да претендират за месечна издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Доброволната делба е за предпочитане пред съдебната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Запазената част от наследството се изчислява по законови формули
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Законът допуска лишаване от наследство, но не пряко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

При развод единият съпруг има право на части от личното имущество на другия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Децата имат запазена част при наследяване и на разведен родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

И ищец, и ответник могат да бъдат осъдени, без да разберат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Преживял съпруг не наследява, ако е имало постановен развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Съдебен изпълнител продава имот на длъжник при строги правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Делба, но само с участието на всички наследници, спестява спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Съпружеска имуществена общност се прекратява и при принудително изпълнение срещу общ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

При всеки развод съдът обсъжда съдбата на семейното жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Граници между имоти се променят и с иск пред районен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Български лични документи се подменят и от чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Мъж и жена не се наследяват, ако са само във фактическо съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Доживотното запазване на правото на ползване се вписва в нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Жалба срещу администратор на лични данни може да се пише и директно до съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Съд изслушва деца, ако са навършили 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Тъщи, свекърви и всички останали по сватова линия не наследяват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Поръчител на заем отговаря и сам за целия дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Наследяването по опис спестява притеснения и съмнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Ако наследяват деца и съпруг, братята и сестрите нямат никакъв шанс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Предварителен договор за имот става окончателен по правилата на ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Наследяват се идеални части, които стават реални едва след делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Не може да има отказ от издръжка за бъдещо време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Земеделецът трябва да е регистриран, за да ползва защита срещу принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Дори и при голям ремонт може да не се иска съгласие на съседите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Наследници на жертва на престъпление имат право до 10 000 лв. държавна помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Родител дължи издръжка на студент до 25-годишната му възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Получен по наследство автомобил е лично имущество на съпруга – наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

При запор се удържа от заплатата и без да има съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Преди покупка на имот проверявайте за „скрити“ данъци и битови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

При спорове и претенции наследството може да се запечата временно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Единствено жилище не може да се вземе принудително заради кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Сестрите и братята не могат да претендират за запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Ваденето на удостоверение за наследник се смята за действие по приемането на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Придобит при съжителство на семейни начала имот също подлежи на делба консултация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Наемайте имот само с писмен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Купувач на принудително продадени вещи на длъжник е защитен от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Правото на децата на запазена част от наследството е безусловно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

С какви документи се кандидатства за държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Може ли длъжник да се разпорежда със запорирани вещи или вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Правото на платен отпуск идва след най-малко 8 месеца трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Родители не могат сами да се разпореждат с влог или имот на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

При замяна на имоти се следват правилата за продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Държавен служител не може да е едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Наследството може да бъде продадено накуп с активите и пасивите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Ползвател на имот е данъчно задължен за местните налози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Втората съпруга наследява, както и ако беше първа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Сметките за парно, вода и ток са скрит риск при покупка на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Държавен служител се става след конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

За продажба на цялото наследство трябва специален договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Държавен служител не може да е роднина по сватовство с началник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

При принудително изпълнение не се прибира цялото имущество на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

След развод съдът дава семейното жилище за ползване на съпруга с по-голяма нужда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Общото събрание може да задължава единствено с необходими, неотложни и полезни разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Гаражите са самостоятелни обекти със специални правила за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Купеното с пари от наследство е собственост само на единия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

В договора за издръжка и гледане се вписват конкретни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Допълнителни права на наследниците по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>