Автори / източници
Захари Торманов, доц. д-р

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Прекратяване на договора по съгласие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Особености на договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Продажба с уговорка за изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Неизпълнение на парично задължение - законна мораторна лихва или неустойка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Проблеми на паричното задължение - възнаградителна лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Банков влог под условие и в полза на трето лице според Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Захари Торманов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01