Автори / източници
Мария Стефанова

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Практически насоки за изработване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, съфинансирани от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Нов регламент за определяне на правила за предоставянето на помощ за частно складиране на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Възстановявания при износа на земеделски продукти след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Европейска политика за съфинансиране на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Към трайно развитие на Европейския лозаро-винарски сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Реформа на режима за внос на банани в ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Шестата министерска конференция - Едно ново предизвикателство пред Световната търговска организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Импортни и експортни лицензи и сертификати в селскостопанската политика на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Елементи на търговските механизми, прилагани в аграрната политика на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31