Автори / източници
Маргарита Петрова, инж.

Намерен 1 документ

Закрила и патентоспособност на програмни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31