Автори / източници
Румяна Райчева

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Осемстепенна скала за оценка на жилищните сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Когато наемателите са няколко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Може ли да се продаде ипотекиран имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Прехвърляне на дела от един на друг съдружник и тяхното данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Пълномощно за разпореждане с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Лишаване от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Собственик на имот и неговите права, когато не му е заплатена продажната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Увеличаване на капитала на ООД чрез записване на нови дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Оспорване на саморъчно завещание от роднина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Прекратяване на съсобственост между община и физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Прекратяване на дейността на едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Недекларираният инвестиционен имот носи последствия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Кафене във входа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Договор за прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Договор за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Кадастър ­ същност и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29