Автори / източници
АОП

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Упълномощен потребител в РОП – откъде да започнем?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Указание за създаване наупълномощен потребителв Регистъра на общественипоръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Упълномощен потребител вРОП – често допускани грешки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Изпращане на публична покана в Портала за обществени поръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Създаване на партида и уникален номер на обществена поръчка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Изпращане на обявленията в електронен вид
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Важна информация за възложителите, които желаят да попълват Европейски обявления чрез страницата на SIMAP
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Общи условия за предоставяне на услугата Електронен подател
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Препоръки за търсене на предварително обявление в РОП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Заповед № РД-1 от 06.01.2009 г. за електронния формат и техническите изисквания относно информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание относно съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварително обявление
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание относно възлагане на обществени поръчки за предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание (издадено на основание чл. 19, ал. 2, т. 1 и ал. 5 ЗОП, във връзка с Протокол № 1 от 27.09.2012 г.) относно прилагане на чл. 4, т. 4 от закона за обществените поръчки, при възлагане на теренни археологически проучвания във връзка с ин
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание относно определяне на сроковете при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание относно стойностни прагове за прилагане на опростените правила, предвидени в ЗОП, за поръчки на възложители по чл. 7, т. 3 от ЗОП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание относно изпращане на информация за хода на процедурата при производство по обжалване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Методическо указание относно осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

Въпроси и отговори по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Въпроси и отговори по обществени поръчки - 1/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Въпроси и отговори по обществени поръчки - 2/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: АОП
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29