Автори / източници
МИ

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Координатна информация за туристическите информационни центрове в България регистрирани в Министерство на икономиката и енергетиката
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Координатна информация за туристическите информационни центрове в България регистрирани в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

Координатна информация за туристическите информационни центрове в България регистрирани в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

Координатна информация за туристическите информационни центрове в Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Координатна информация за туристическите информационни центрове в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Координатна информация за туристическите информационни центрове в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Част 1 - Основни кодове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Част 2 - Допълнителни кодове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Част 3 - Таблица на съответствие на строителните и монтажни работи по Приложение № 1 на ЗОП с кодове от номенклатурата на КОП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Част 4 - Таблица на съответствие на Категориите услуги по Приложение № 2 и Приложение № 3 на ЗОП с кодове от номенклатурата на КОП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

Част 5 - Таблица на съответствие на кодове от Комбинираната номенклатура на Република България с кодове от номенклатурата на КОП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15