Автори / източници
Петко Вълков, д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

За някои проблеми на пазара на корпоративни облигации в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Капиталовият пазар в България - перспективи за развитие и предстоящи предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

С новата Наредба № 38 на КФН отношенията между инвестиционните посредници и техните клиенти се институционализират
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Българските дружества със специална инвестиционна цел и инвестирането в недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Същност и перспективи за развитие на българския капиталов пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24