Автори / източници
Владимир Христов, д.е.с.

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Прилагане на СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Някои аспекти на практическото приложение на МСС 23 ­ Разходи по заеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Новите СС 16 ­ Дълготрайни материални активи, и СС 38 ­ Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Практическо приложение на МСС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Практическо приложение на МСС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03