Автори / източници
Десислава Кръстева

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDPR
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Единен и централизиран електронен търговски регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Тайна на съобщенията и защита на личните данни в електронните комуникационни мрежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Огнянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30