Автори / източници
Мира Величкова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Отмяна на освобождаването от забраната на чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Промени в обхвата на съдебния контрол върху актовете на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Служебното начало в дейността на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

По някои въпроси за съдебния контрол върху решенията на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Забраната за злоупотреба с монополно или господстващо положение в практиката на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Освобождаване от забраната по чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Решението на Конституционния съд по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Промени в уредбата на нелоялната конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Нелоялна конкуренция чрез използване на чужда търговска тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Величкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01