Автори / източници
Петя Сотирова

Намерени 56 документа
подредени по дата на публикуване

Облекчени правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Облекчени правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Наближава времето, когато можем да сменим личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Наближава времето, когато можем да сменим личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Права на пациентите при оказване на болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Права на пациентите при оказване на болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Промени в изискванията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Промени в изискванията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Смяна или временен избор на нов личен лекар за периода на отпуска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Смяна или временен избор на нов личен лекар за периода на отпуска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Нови правила при извършването на профилактични прегледи и изследвания през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Планово лечение в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Планово лечение в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Смяна на личен лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Смяна на личен лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Ред и процедура за издаване на европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Какво още трябва да знаем за Европейската здравноосигурителна карта?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Какво още трябва да знаем за Европейската здравноосигурителна карта?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ, свързана с експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ, свързана с експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Профилактичните прегледи - Какви дейности включват? Кой има право на тях?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Профилактичните прегледи - Какви дейности включват? Кой има право на тях?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Оказване на болнична помощ на здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Оказване на болнична помощ на здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Стоматологични услуги за задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Стоматологични услуги за задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Профилактичните прегледи ­ права и задължения на задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Профилактичните прегледи ­ права и задължения на задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Смяна на общо-практикуващ лекар
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Смяна на общо-практикуващ лекар
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Заплащане на потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Заплащане на потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30