Автори / източници
Димитър Шопов, проф. д. ик. н.

Намерени 25 документа
подредени по дата на публикуване

Какво представлява и как се осъществява управлението на човешките ресурси? - Каква е същността на управлението на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представлява и как се осъществява управлението на човешките ресурси? - Какво трябва да се има предвид, когато се избира организационна структура на управлението на човешките ресурси в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Какво представлява трудовото представяне на работниците и служителите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Кои са основните цели на оценяването на трудовото представяне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Как може да се разработи политиката и стратегията на предприятието за оценяване на трудовото представяне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Какво включва и как може да се разработи вътрешната нормативна уредба на оценяванета на трудовото представяне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Каква подготовка трябва да се направи за оценяване на трудовото представяне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Какво трябва да се има предвид при подбиране на техниките за оценяване на трудовото представяне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Как може да се организира работата по оценяване на трудовото представяне?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се оцени трудовото представяне? - Какви процедури трябва да се предвидят за обжалване на резултатите от оценяването на трудовото представяне и за тяхното разглеждане?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Каква е същността на работната заплата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Кои са елементите на работната заплата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Кои са основните функции на работната заплата в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - От какво зависи размерът на работната заплата в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Как можете да си доставите информация за пазарните нива на работната заплата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Как може да разработите политиката и стратегията на организацията на работната заплата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Как можете да разработите механизмите за определяне на отделните елементи на работната заплата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Кои са основните процедури и правила за определяне и изплащане на трудовото възнаграждение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как се определя работната заплата? - Каква трябва да бъде вътрешната нормативна уредба на работната заплата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да анализирате и да подобрите използването на човешките ресурси? - Как може да се анализира използването на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да анализирате и да подобрите използването на човешките ресурси? - По какъв начин може да се постигне по-доброто използване на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете при определянето на стратегията на предприятието за използването на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Нови възможности за по-добро използване на човешките ресурси чрез прилагането на „гъвкави“ стратегии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Мотивацията на персонала ­ основни термини и определения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Основателни ли са исканията за увеличаване на минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30