Автори / източници
Милана Кривачка

Намерени 38 документа
подредени по дата на публикуване

Практически и правни проблеми при прилагането на новите правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 5-10 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Европейските фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Някои съществени промени в правната уредба за възлагане на малки обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Процедура за провеждане на състезателен диалог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Обща характеристика и предпоставки за провеждане на състезателен диалог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Предварително обявление по чл. 23 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Предварително изпълнение на актовете на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Правна уредба на електронния търг в ЗОП и ППЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Динамична система за доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Eлектронен търг
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Рамково споразумение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Динамична система за доставки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Система за предварителен подбор на изпълнителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Възлагане на малка обществена поръчка въз основа на три оферти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Открит конкурс за проект по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Възлагане на малка обществена поръчка чрез публичен търг
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Възлагане на обществена поръчка чрез борсова сделка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

Някои особености при обжалване на актовете на възложителите по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Правна характеристика на актовете на възложителите на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Особености на съдебната процедура за отмяна решенията на възложителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Анализ на последните изменения и допълнения на Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Практически проблеми при оспорване решенията на възложителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Анализ на измененията и допълненията в Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Система за предварителен подбор на изпълнителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Рамково споразумение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Възлагане на малка обществена поръчка чрез публичен търг
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Общи правила за възлагане на малка обществена поръчка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Възлагане на обществена поръчка чрез борсова сделка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Възлагане на малка обществена поръчка въз основа на три оферти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

Новата правна уредба на малките обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29