Автори / източници
Людмила Хъмчева, д-р

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Ограничение на свободата на движения на капитали при приватизация на държавни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Случаи на недопустимо ограничение на свободата на движение на капитали под формата на преки инвестиции чрез участие в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Преместване на седалището на дружество в друга държава членка, различна от държавата на неговото учредяване - Решение на Съда на Европейските общности по дело C-210/06 Cartesio
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Международна компетентност на съда по мястото на изпълнение на договорно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Основания за непризнаване на съдебни решения по граждански и търговски дела с “европейски” елемент, постановени в отсъствие на ответника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Компетентност по граждански и търговски дела с “европейски” елемент - Прилагане на Регламент 44/2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Контрол при предоставяне на държавните помощи в сектора на производството на селскостопански продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Държавно подпомагане в селското стопанство чрез помощи de minimis
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Изпълнение на договора за контрол за спазване на биологичния начин на производство на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Договор за контрол за спазване на биологичния начин на производство на земеделски продукти (предмет и страни)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Правна уредба на индивидуалното референтно количество краве мляко в ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Иск за парично уравняване при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Защита на храни с географски означения и с традиционно-специфичен характер в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Последваща защита на съдружниците и акционерите при преобразуване на търговски дружества според Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29