Автори / източници
Добринка Добрева, д-р

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Използването на регистрирана марка като условие за нейното съществуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Използването на регистрирана марка на ЕС като условие за нейното съществуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Преобразуване на марка на ЕС в национална марка – нови възможности за българския бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Старшинство за марка на общността по отношение на по-ранна национална марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Обхват на закрила на заглавията на класовете на Международната класификация на стоки и услуги - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Стратегия за избор и закрила на съществуващи права върху марки в рамките на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Предимства и недостатъци на различинте системи за регистрация на марки и взаимодействие между тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Географски означения - Същност и закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Проект “Популяризиране на марката и дизайна на Европейската общност в България”. Възможности и предимства на системата на марката на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Европейска марка се заявява във Ведомството по хармонизация в Аликанте
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29