Автори / източници
Атанаска Атанасова

Намерен 1 документ

Вписване в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанаска Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03