Автори / източници
Иван Цветанов, доц. д-р

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Политиката на конкуренция на Европейския съюз в контекста на приоритетите на Стратегия „Европа 2020“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата за конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Правна същност на поемането на задължения от предприятия по чл. 75 от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Развитие на доктрината за съществените съоръжения в българската практика по защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Развитие на доктрината за съществените съоръжения в практиката по защита на конкуренцията в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Възникване и развитие на доктрината за съществените съоръжения - Антитръстовото право на САЩ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Правна същност на отговорността за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение. Аналогия с отговорността на производителя по Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Отговорност за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Първият случай на съвместно господстващо положение в практиката на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Правна същност и регулиране на “естествените монополи” в условията на пазарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31