Автори / източници
Искра Йоцова

Намерен 1 документ

Практика на Патентното ведомство при регистрация на географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Йоцова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31