Автори / източници
Поля Голева, проф. д-р

Намерени 172 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Нов поглед върху стопанската непоносимост в условията на COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

По въпроса за съотношението между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение и издаваните постановления за възлагане на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Отговорност за вреди, причинени на околната среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Спорен въпрос за намаляване на обезщетението за неимуществените вреди при съпричиняване от пострадалия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Някои важни правни положения в решенията на ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането през периода 2016-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Признаване на вземането от длъжника като основание за прекъсване на погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Електронното връчване на призовки и съобщения според новата правна уредба в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Наследяване и делба на налични поименни акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Измамата в застрахователното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Нищожността на сделката и въпросът за нейното прилагане от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Правната страна на системата „бонус-малус” при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Въпроси на частното право в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Напрежението в жилищния комплекс от затворен тип - 10 години след Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Принципът на случайното разпределение на делата - понятие и правно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Продължителните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Домашното насилие - правни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

„Стоп капаро“ - понятие и правна същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Съдебната практика по определяне на дял от вещи в търговското предприятие на съпруг - едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

За възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Цесията и потребителят - длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Корпоративна социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Едно решение на Съда на Европейския съюз, отнасящо се до задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което предизвика дискусии в практиката и съмнения за правилност в теорията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

За някои особености на застраховката „Злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Имуществена отговорност на регистрирания одитор според новия Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Неизпълнение на договора - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Невъзможност за изпълнeние - Забава на кредитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Забавено изпълнение или забава на длъжника (mora debitoris)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Искът по чл. 80 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Изключване и намаляване на договорната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Застраховка на финансови загуби - анализ на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Някои по-важни въпроси, свързани с отговорността за разноските по делото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Отговорност за разноските по делото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

За някои нови въпроси на животозастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Някои нови въпроси на животозастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Договор за подизпълнение - понятие и правна характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Oще веднъж за правната същност и недействителността на решенията на общото събрание в търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злопoлука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Влияние на антидискриминационното право на ЕС върху застрахователното право и българския Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Гаранционният фонд по Кодекса за застраховането - Правна същност и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Отговорността на лечебното заведение за лекарски грешки в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Задължителното имуществено застраховане и уредбата на поправяне на вредите от природни бедствия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Задължителната застраховка на отговорността на туроператора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Относно застрахователното плащане и обезщетението на вредите, надхвърлящи размера на законната лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Новите положения в застрахователното договорно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Новите положения в застрахователното договорно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Някои особени проблеми при дружеството с ограничена отговорност - Проблемите за пробива в ограничената отговорност на съдружниците при дружествата с ограничена отговорност в светлината на немската съдебна практика и теория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Съотношение между прекия и деликтния иск на увредения при договора за застраховка “Гражданска отговорност”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Общи положения - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Предмет на данъчно облагане - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Oблагаеми договори - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Възстановяване на данъка за върнатите застрахователни премии - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Данъкът и несбъдването на условието по бонус или отстъпка - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Данъчно задължени лица - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Задължения на данъчно задължените лица - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Подаване на данъчна декларация по закона и данъчно събитие - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

Новият Закон за данък върху застрахователните премии е вече факт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Приподписването на договора от трето лице като солидарен длъжник ­ Ново явление в търговската практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

За новия данък върху застрахователните премии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Право на откуп
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Действие на вписването в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Въпросът за разграничителния критерий на исковете по чл. 71 и 74 от Търговския закон и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

За нищожността на неустойката поради противоречие с добрите нрави, или принципът “Всичко или нищо”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Въпросът за погасителната давност при договор за застраховка срещу договорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Проблемът за характера на застраховка "Злополука" на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Проблемът за характера на застраховка “Злополука” на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Актуални въпроси на спедиционния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>