Автори / източници
Галя Павлова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Прилагане на Регламент № 918/83 относно системата на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Новости в административнонаказателните разпоредби на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Новости в митническите облекчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31