Автори / източници
Стоил Гигов

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (№ 22)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Прилагане на погасителна давност за вземания към фондовете на държавното обществено осигуряване (№ 19)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Разсрочване на задължения към фондовете на държавното обществено осигуряване (№ 17)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Прихващане на установени задължения за осигурителни вноски с надвнесени от длъжника суми. Възстановяване на суми от фондовете на ДОО (№ 16)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Налагане на обезпечителни мерки за публични вземания към фондовете на ДОО (№ 15)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Способи за принудително събиране на вземанията към фондовете на ДОО. Солидарна отговорност на длъжниците. Защита срещу изпълнението (№ 14)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Съставяне на ревизионен акт за начет и разпореждане по него (№ 12)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Съставяне на акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление по него при нарушаване разпоредбите на КСО и подзаконовите му нормативни актове (№ 11)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Регистрация на осигурители и самоосигуряващи се в ТП на НОИ (№ 1)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Регистрация на осигурители и самоосигуряващи се в ТП на НОИ (№ 1)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Съставяне на акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление по него при нарушаване разпоредбите на КСО и подзаконовите му нормативни актове (№ 11)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Съставяне на ревизионен акт за начет и разпореждане по него (№ 12)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Способи за принудително събиране на вземанията към фондовете на ДОО. Солидарна отговорност на длъжниците. Защита срещу изпълнението (№ 14)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Налагане на обезпечителни мерки за публични вземания към фондовете на ДОО (№ 15)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Прихващане на установени задължения за осигурителни вноски с надвнесени от длъжника суми. Възстановяване на суми от фондовете на ДОО (№ 16)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Разсрочване на задължения към фондовете на държавното обществено осигуряване (№ 17)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Прилагане на погасителна давност за вземания към фондовете на държавното обществено осигуряване (№ 19)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (№ 22)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоил Гигов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03