Автори / източници
Асен Запрянов

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в нормативните актове по благоустройството и проблеми при прилагането им в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Планове за новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Бележки по Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

План за поземлено управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Съвладение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Нови положения в административния процес при режима на АПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Промяна на практиката на ВАС по чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Целесъобразността при съдебните решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Хипотези на вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Фикцията хоризонтална етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Приложно поле на разпоредбите на параграфи 184 и 187 от Преходните разпоредби на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Ограничаване кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Неподеляемост и неделимост на поземлените имоти при режима на ЗУТ в светлината на ТР № 102/1986 г., ТР № 1/2004 г. и ТР № 1/2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Контактна зона при териториалното устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

За правната същност на сервитутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Бележки по актуални правни проблеми на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Обжалване на измененията на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Принудително застрояване при режима на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30