Автори / източници
Борис Ланджев, доц. д-р

Намерени 21 документа
подредени по дата на публикуване

За професионалните инвеститори във финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

За разликата между ценните книги и ценните книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

За персоналния характер на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

За капиталовия характер на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Още за съвместното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Собствеността на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Социални права на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Още за правата на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Придобиване на собствени акции от страна на акционерното дружество и правото на членство в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Основни контролни права на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Основни съуправителни права на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Основни имуществени права на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

За членственото правоотношение в акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Приложимост на първичните придобивни способи по Закона за собствеността относно първичното възникване на членство в акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Видове членствени права на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Изключване на неизправен акционер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Правна природа на безналичните акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

За разликата между акционер и собственик на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Особености на съвременното акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Въпроси около преуреждането на дейността на приватизационните фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Особени права на акционера, произтичащи от класовете привилегировани акции и от индивидуалните преимущества на учредителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01