Автори / източници
Силвия Трифонова, доц. д-р

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Развитие на депозитния пазар в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

За пътя на лева към еврото или какво представлява всъщностмонетарната интеграция на България към европейските структури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Основни промени в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на ТБ и Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Предизвикателствата пред българската икономика и необходимостта от ново споразумение с МВФ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Роля и функциониране на системата за брутен сетълмент в реално време “RINGS”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30