Автори / източници
АСП

Намерени 71 документа
подредени по дата на публикуване

Процедура за подреждане на файловете към искане за плащане, представени на електронен носител
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Административни услуги предоставяни от Агенцията за социално подпомагане разделени по групи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

Административни услуги предоставяни от Агенцията за социално подпомагане разделени по групи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-06

Осиновяването - Избор на подходящо семейство за детето, лишено от родителски грижи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Административни услуги, извършвани от АСП
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Финансови стимули за работодателите за разкриване на нови работни места и повишаване квалификацията на безработни и заети лица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Нов ред за отпускане на целевите помощи за отопление - препоръки на Агенцията за социално подпомагане по прилагане на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Домовете за стари хора - нови възможности за социално включване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Указание № 9100/170 от 02.09.2009 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Методика за предоставяне на социалната услуга в общността “Домашен помощник”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Наръчник за кандидати по приоритетна ос “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” или как проектното предложение да стане проект
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Национална програма “Социални услуги в семейна среда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за временно настаняване”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Преходно жилище”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Домашен помощник”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Схема “За по-добро бъдеще на децата” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти, с краен срок за подаване на предложенията 20 ноември 2008 г. до 16.00 часа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Наблюдавано жилище”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Указание № 1900-174 от 16.07.2008 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Писмо № 94ЛЛ/61 от 16.07.2008 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Писмо № 9102/828 от 16.07.2008 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Писмо № 9102/837 от 17.07.2008 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Писмо № 9102/835 от 17.07.2008 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Енергийни помощи за социално слаби лица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Указание № 9100-1249 от 02.11.2007 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Методически насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в Общността* по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Методически насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2007/2008 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Писмо № 94 АА - 47 от 20.02.2007 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Относно Националната програма “В подкрепа на майчинството”
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Писмо № 241-2577 от 22.11.2006 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Указание № 91-192 от 09.08.2006 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Указание № 9103-10 от 11.09.2006 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Указание № 9100-159 от 22.06.2006 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Писмо № 242-1298 от 01.12.2005 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Писмо № 94-КК-10 от 24.01.2006 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Допълнителни разяснения № 94-ТТ-4 от 7.01.2005 г.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

Указания № 9102-574 от 26.05.2005 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Писмо № 9100-125 от 29.05.2003 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-22

Писмо № 92-27 от 02.02.2005 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Писмо № 17/726 от 17.03.2005 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Писмо № 9100-62 от 21.03.2005 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Изисквания за работа с електронните документи в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Писмо 94ТТ/0122 от 31.08.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Писмо 94ТТ/0114 от 28.09.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Писмо № 94ЦЦ/0091 от 14.10.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Указание № 9100-238 от 29.07.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Писмо № 94ЯЯ/0013 от 30.08.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Писмо № 94ЕЕ/0034 от 25.06.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Писмо № 041579 от 30.09.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

От 1 ноември започва приемането на молби за целева помощ за отопление с електро- и топлоенергия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Писмо № 08/76 от 08.06.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Писмо № 92/41 от 16.06.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Указание № 9103-12 от 11.05.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Писмо № 08-40А от 13.05.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Писмо № 08-40Б от 13.05.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Рамково споразумение между Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Указание № 9100-132 от 07.04.2004 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Указание № 61-2 от 01.04.2004 г. на АСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Процедура за включване в програмата “Социален асистент”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Указания във връзка с преминаване на дейността по отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица към Националния осигурителен институт, считано от 01.01.2004 г. и създаване на организация за информационно взаимодействие между ТП на НОИ и Д
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Указания във връзка с преминаване на плащанията на семейни помощи за деца от 01.01.2004 г. към Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Указания във връзка с отпускането и изплащането на месечната добавка за родители на деца с трайни увреждания на основание чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Методика за разпределяне на средствата на Фонд “Рехабилитация и социална интеграция” по чл. 51, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Месечна целева помощ за отопление 2003-2004 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Информация относно дейността на центъра за връзки с клиенти, който ще предостави комплексно обслужване на гражданите в рамките на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Писмо № М-9400-110 от 19.06.2003 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Указания относно прилагането на ППЗСП ­ глава трета “Социални услуги”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Писмо № 9100-205 от 08.08.2003 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Писмо № 9100-162 от 08.07.2003 г. на АСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26