Автори / източници
Елена Манасиева

Намерен 1 документ

Отпускане на финансова и/или помощ в натура за подкрепа на детето и семейството по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Манасиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14