Автори / източници
Смилена Коренфелд

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Месечна помощ за дете до навършване на 18 години
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Смилена Коренфелд
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

Еднократна помощ при раждане на дете
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Смилена Коренфелд
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

Еднократна помощ по Закона за социално подпомагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Смилена Коренфелд
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14