Автори / източници
Борислава Кишкилова

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Измененията в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Договорът за проектантски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Статутът на проектанта в инвестиционния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Предоставяне на копия от документи по ЗУТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Технически изисквания при извършване на съдебна делба на недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Налагане на санкция за незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Съдебно производство по обжалване на заповед за спиране на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Спиране на незаконни строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Налагане на санкция за строеж, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Съдебно производство по обжалване на заповед за забрана ползването на строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Съдебно обжалване на заповед по законосъобразността на строителните книжа, издадена от началника на РДНСК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Административен контрол върху разрешението за строеж при служебна проверка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Обжалване на строителни книжа по административен ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Заверка на заповедна книга
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Застрояване в горски фонд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Застрояване в земеделски земи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Даване на съгласие при промяна на предназначение на жилище в обект за нежилищни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Категоризация на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29