Автори / източници
Диана Стаменова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Националният план за действие по заетостта през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Националната програма “Помощ за пенсиониране” през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Програма за заетост на учители в обучение на деца с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29